Woord

Voor nieuwe leerlingen:

Deze pagina is voor nieuwe leerlingen. Ben je een bestaande leerling?  Kijk op de pagina “opleidingsstructuur woord”.

Vanaf 6 jaar

Ben je tussen 6 en 8 jaar? Wil je graag muziek maken, zingen en toneel spelen? Dan kan jij starten met initiatie! In dit uurtje gaan we op ontdekkingstocht in de wondere wereld van klank, spel, expressie en ritme. We laten onze fantasie de vrije loop met liedjes, gedichtjes, muzikale en verbale spelletjes, beweging en allerlei leuke instrumentjes. Doorheen het jaar maken we kennis met de verschillende instrumenten van de HAMW.

Klik hier om de lessenroosters woord te bekijken

Vanaf 8 jaar

Ben jij tussen 8 en 12 jaar oud en heb jij toneelkriebels? Wil je graag correct leren spreken en al spelend jouw kriebels verder uitwerken? Dat kan!

Gedurende 1 uur per week leer je bij ons de basis van het spreken: spreekhouding, adem, projectie, uitspraak en expressie. Ook aan jouw woordenschat en taalgebruik wordt gesleuteld! Dit doe je aan de hand van teksten, die je in groep leest, bespreekt en vaak ook memoriseert.

Door improviseren, rollenspelen en bewegingsexpressie ontwikkel je het “spelen op toneel”.
We werken aan je individuele expressiemogelijkheden, maar we leren ook van elkaar, en we leren samen spelen op het podium.

Elk jaar zijn er toonmomenten, waarbij iedereen welkom is om mee te genieten van jouw optreden.

Klik hier om de lessenroosters woord te bekijken

Vanaf 12 jaar

In de derde graad blijven we inzetten op de ontwikkeling van zowel je ‘spel-‘ als ‘vertelcapaciteiten’. Je volgt gedurende 2 uren het vak ‘woordlab’, waarvan 1 uur in kleine groepjes (4 tot 6 leerlingen) en 1 uur in een grotere groep wordt gevolgd.

Op die manier is er naast het leren van algemene vaardigheden ook ruimte voor een meer individuele aanpak, waarin jij je weg kan zoeken. Zo kan je in de 4de graad een bewuste keuze maken naar de optie ‘speltheater’ of ‘verteltheater’.

Klik hier om de lessenroosters woord te bekijken

Volwassenen (vanaf 15 jaar)

In de derde graad blijven we inzetten op de ontwikkeling van zowel je ‘spel-‘ als ‘vertelcapaciteiten’. Je volgt gedurende 2 uren het vak ‘woordlab’, waarvan 1 uur in kleine groepjes (4 tot 6 leerlingen) en 1 uur in een grotere groep wordt gevolgd.

Op die manier is er naast het leren van algemene vaardigheden ook ruimte voor een meer individuele aanpak, waarin jij je weg kan zoeken. Zo kan je in de 4de graad een bewuste keuze maken naar de optie ‘speltheater’ of ‘verteltheater’.

Volwassenen kunnen deze 3de graad in een verkort traject volgen, na het volgen van een korte toelatingsperiode. (Opgelet: dit is geen toelatingsexamen).

Bij de volwassenen zetten we sterker in op de individuele noden van de deelnemers: spreken voor een groep, een presentatie geven, vertellen, goed stemgebruik, … zijn aspecten die kunnen aan bod komen.

Klik hier om de lessenroosters woord te bekijken

Regie podiumkunsten

Alle podiumprojecten komen tot stand onder leiding van een regisseur, wiens visie en regieconcept bepalend is voor de uiteindelijke vorm én het succes ervan. Wie ouder dan 18 jaar is, kan zich bekwamen in het vak van regisseur.

Deze opleiding richt zich onder meer tot cursisten en afgestudeerden uit het deeltijds kunstonderwijs, maar ook tot geïnteresseerden uit de amateurkunsten, de socioculturele sector en het onderwijs. De opleiding ‘Regie podiumkunsten’ wordt breder opgevat dan enkel toneelregie. Er is ook dans- en bewegingstheater, poëzie- en verteltheater, figurentheater, improvisatie, cabaret, multimedia, …

Gedurende 3 schooljaren (3 lesuren per week) wordt aandacht besteed aan alle aspecten die het regisseren van een podiumproject met zich meebrengt om uit te monden in de publieke realisatie van een zelfgekozen project en dit in een professioneel kader.

Klik hier om de lessenroosters woord te bekijken