Opleidingsstructuur woord

Op deze pagina vind je een structuuroverzicht van al onze woordopleidingen. Instappen kan in de eerste graad vanaf 6 jaar, in de tweede graad vanaf 8 jaar, of in de derde graad vanaf 12 jaar. Volwassenen zonder voorkennis starten met de derde graad na het volgen van een korte toelatingsperiode.

Per leerjaar staat omschreven hoeveel vakken je moet volgen: ‘vak 1’, ‘vak 2’, enz. Als er in een kolom meer dan 1 vak vermeld staat, kan je kiezen voor een van de verschillende vakken uit die kolom. Als je meer informatie wenst over een bepaald vak, dan klik je dit vak aan. Je krijgt vervolgens bijkomende informatie over de verschillende soorten instrumenten, de precieze vakinhoud, de uurroosters en leslocaties.

Snel springen:

Opleidingsstructuur woord eerste graad (vanaf 6 jaar)
Opleidingsstructuur woord tweede graad (vanaf 8 jaar)
Opleidingsstructuur woord derde graad (vanaf 12 jaar)
Opleidingsstructuur woord vierde graad (na de derde graad)
Opleidingsstructuur regie podiumkunsten

Opleidingsstructuur woord eerste graad (vanaf 6 jaar)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

In de eerste graad bieden we geen specifieke ‘woordinitiatie’ aan.  Toch kan je bij ons kennismaken met zowel woord als muziek in het vak domeinoverschrijdende initiatie.

Eerste graad Vak 1
2 leerjaren Domeinoverschrijdende initiatie

Opleidingsstructuur woord tweede graad (vanaf 8 jaar)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Tweede graad (jongeren) Vak 1
4 leerjaren Woordatelier

 


Opleidingsstructuur woord derde graad (vanaf 12 jaar)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Derde graad Vak 1 Vak 2
3 leerjaren Spelen Vertellen

 


Opleidingsstructuur woord vierde graad (na derde graad)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Vierde graad vertolkend Vak 1 Vak 2
3 leerjaren Kunstatelier Verteltheater
Speltheater

Regie podiumkunsten Vak 1 Vak 2 Vak 3
3 leerjaren Spelcoaching Theorie van de regie Theatergeschiedenis