Opleidingsstructuur muziek

Op deze pagina vind je een structuuroverzicht van al onze muziekopleidingen. Instappen kan in de eerste graad vanaf 6 jaar, of in de tweede graad vanaf 8 jaar. Volwassenen zonder voorkennis starten met een verkort traject van de tweede graad.

Per leerjaar staat omschreven hoeveel vakken je moet volgen: ‘vak 1’, ‘vak 2’, enz. Als er in een kolom meer dan 1 vak vermeld staat, kan je kiezen voor een van de verschillende vakken uit die kolom. Als je meer informatie wenst over een bepaald vak, dan klik je dit vak aan. Je krijgt vervolgens bijkomende informatie over de verschillende soorten instrumenten, de precieze vakinhoud, de uurroosters en leslocaties.

Snel springen:

Opleidingsstructuur muziek eerste graad (vanaf 6 jaar)
Opleidingsstructuur muziek tweede graad (vanaf 8 jaar)
Opleidingsstructuur muziek derde graad (na de tweede graad muziek)
Opleidingsstructuur musical derde graad (na de tweede graad muziek)
Opleidingsstructuur muziek vierde graad (na de derde graad muziek)

Opleidingsstructuur muziek eerste graad (vanaf 6 jaar)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Eerste graad Vak 1
2 leerjaren Domeinoverschrijdende initiatie
Muziekinitiatie

Opleidingsstructuur muziek tweede graad (vanaf 8 jaar)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Tweede graad (jongeren) Vak 1 Vak 2
4 leerjaren Muziekatelier (2u) Instrument klassiek
Instrument jazz-pop-rock
Zang klassiek
Zang jazz-pop-rock

 

Tweede graad (volwassenen, vanaf 15 jaar) Vak 1 Vak 2
3 leerjaren Muziekatelier volwassenen (2u) Instrument klassiek
Instrument jazz-pop-rock
Zang klassiek
Zang jazz-pop-rock

Opleidingsstructuur muziek derde graad (na tweede graad)

Hoe maak ik de keuze tussen klassiek of jazz-pop-rock?

Zowel in de klassieke instrumentles als in de jazz-pop-rock instrumentles leer je het instrument van jouw dromen bespelen.  Maar hoe maak je nu een keuze tussen deze twee stijlen?  Het gaat toch om hetzelfde instrument?

Een andere aanpak

In de klassieke instrumentles is de uitgeschreven partituur het vertrekpunt om muziek te gaan maken. Je kan het vergelijken met het lezen van een tekst: je probeert een uitgeschreven verhaal met de door jou gekozen klemtonen zo boeiend mogelijk te vertellen. Bij jazz-pop-rock vertrekken we van een beperktere partituur waarop niet alles genoteerd staat wat je moet spelen. Je vult een beperkte tekst, die vaak enkel bestaat uit een melodie met akkoordsymbolen, zelf verder in.

Improviseren

Dit betekent dat we in de klassieke instrumentles de nadruk leggen op het spelen en interpreteren van uitgeschreven partituren. Improvisatie komt eerder beperkt aan bod. In de jazz-pop-rock instrumentles ligt de nadruk veel meer op het zelf invullen van een partituur. In deze lessen bouw je jouw eigen improvisatiestijl uit en creëer je een eigen muzikale woordenschat.

Wil dit dan zeggen dat jazz-pop-rock enkel draait om improviseren en zelf invullen wat er gespeeld wordt? Zeker niet! Soms ligt alles wel op voorhand vast en werk je aan het samenspelen, balans maken en juist reageren op wat andere muzikanten doen.

Maar (deels) wel dezelfde liedjes

Betekent dit daarnaast dat je in de klassieke instrumentles enkel klassieke partituren speelt? Helemaal niet! Ook een uitgeschreven popnummer of filmmuziek behoren tot het repertoire dat je in deze lessen kan behandelen.

 

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Derde graad instrument/zang klassiek (na tweede graad muziek) Vak 1 Vak 2 Vak 3
leerjaar 1 Muzieklab Instrument klassiek
Zang klassiek
Groepsmusiceren (**)
Begeleidingspraktijk
leerjaar 2 + 3 (*) Muzieklab
Muziektheorie
Arrangeren
Improviseren
Geluidsleer- en opnametechnieken
Instrument klassiek
Zang klassiek
Groepsmusiceren (**)
Begeleidingspraktijk

(*) Wanneer voor een traject gekozen werd kan dit binnen een graad niet gewijzigd worden.

(**) Dit vak kan eventueel gevolgd worden in de alternatieve leercontext.

Derde graad instrument/zang  jazz-pop-rock (na tweede graad muziek) Vak 1 Vak 2 Vak 3
3 leerjaren Muzieklab jazz-pop-rock Instrument jazz-pop-rock
Zang jazz-pop-rock
Groepsmusiceren jazz-pop-rock
Begeleidingspraktijk jazz-pop-rock

Derde graad musical (na tweede graad muziek of na een toelatingsperiode) Vak 1 Vak 2 Vak 3
3 leerjaren Zang musical Musicalatelier (2u)

Opleidingsstructuur muziek vierde graad (na derde graad)

Klik op een vak voor meer informatie, leslocaties en uurroosters

Vierde graad vertolkend instrument/zang klassiek Vak 1 Vak 2
3 leerjaren (*) Instrument klassiek
Zang klassiek
Groepsmusiceren (**)
Muziektheorie
Arrangeren
Geluidsleer- en opnametechnieken
Compositie
Begeleidingspraktijk

(*) Wanneer voor een traject gekozen werd kan dit binnen een graad niet gewijzigd worden.

(**) Dit vak kan eventueel gevolgd worden in de alternatieve leercontext.

Vierde graad creërend instrument/zang klassiek Vak 1 Vak 2
3 leerjaren (*) Instrument klassiek
Zang klassiek
Muziektheorie
Arrangeren
Compositie
Geluidsleer- en opnametechnieken
Begeleidingspraktijk

(*) Wanneer voor een traject gekozen werd kan dit binnen een graad niet gewijzigd worden.

Vierde graad vertolkend instrument/zang jazz-pop-rock Vak 1 Vak 2
3 leerjaren (*) Instrument jazz-pop-rock
Zang jazz-pop-rock
Groepsmusiceren
Arrangeren JPR
Geluidsleer- en opnametechnieken
Compositie JPR
Begeleidingspraktijk JPR
Muziektheorie JPR

(*) Wanneer voor een traject gekozen werd kan dit binnen een graad niet gewijzigd worden.

Vierde graad creërend instrument/zang jazz-pop-rock Vak 1 Vak 2
3 leerjaren Instrument jazz-pop-rock
Zang jazz-pop-rock
Groepsmusiceren
Muziektheorie JPR
Geluidsleer en opnametechnieken
Arrangeren JPR
Compositie JPR
Begeleidingspraktijk JPR

(*) Wanneer voor een traject gekozen werd kan dit binnen een graad niet gewijzigd worden.