Reglementen

Op deze pagina vind je alle afspraken en reglementen.

Wil je meer weten over onze visie op jouw opleiding?  Lees ons artistiek-pedagogisch project.

In ons academiereglement lees je alle afspraken tussen de ouders/leerlingen en het schoolbestuur.

Dit academiereglement heeft een aantal bijlagen:

  • Meer informatie over de manier waarop wij onze leerlingen evalueren vind je in het evaluatiereglement.
  • Meer informatie over de alternatieve leercontext vind je in ons afsprakenkader.  Regels die betrekking hebben op de leerling kan je vinden vanaf bladzijde 7.
  • Alle informatie met betrekking tot huurinstrumenten en retributies vind je in de desbetreffende reglementen.