FAQ: voor al je dringende vragen

Alles wat je wil weten over inschrijvingen

Hoe kan ik me inschrijven?
Over welke periode lopen de inschrijvingen?
Hoeveel kost mijn inschrijving?
Hoe kan ik mijn inschrijvingsgeld betalen?
Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug wanneer ik me uitschrijf?
Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen?
Zijn er kortingen voorzien en kom ik hiervoor in aanmerking?
Kan ik instappen na een schoolvakantie (bv. na de herfst- of paasvakantie)?
Ik was vorig jaar al ingeschreven. Moet ik mij bij de aanvang van het nieuwe schooljaar terug inschrijven?

Algemene informatie

Ik wil graag woord of muziek volgen, maar ik ben nog niet zeker van mijn keuze.
Moet ik alle vakken volgen die mij worden opgelegd?
Mijn kind heeft een fysieke en/of mentale beperking. Kunnen we bij jullie terecht?
Wanneer heb ik les?

Specifieke vragen over muziek

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind starten met een instrument?
Kan ik alleen instrumentles volgen bij jullie?
Kan ik een instrument huren?
Kan ik kiezen voor een tweede instrument?


Alles wat je wil weten over inschrijvingen

Hoe kan ik me inschrijven?

Je kan je inschrijven vanaf half juni 2019. Leerlingen die zich inschrijven voor 30 juni genieten voorrang bij hun inschrijving, wees er dus snel bij. Je kan je online inschrijven via mijnacademie.be. Ervaar je moeilijkheden bij je inschrijving, of heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat via 013/32.69.29. Vanaf mei kan je concretere informatie terugvinden op onze website in verband met de inschrijvingen.


Over welke periode lopen de inschrijvingen?

De inschrijvingsperiode start vanaf half juni. De precieze datum wordt later nog gecommuniceerd op deze website en op onze facebookpagina. De inschrijvingen lopen af op 30 september 2019.


Hoeveel kost mijn inschrijving? Zijn er bijkomende kosten naast het inschrijvingsgeld?

De hoogte van het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald vanuit het departement onderwijs. Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende tarieven:

Muziek en woord Normaal tarief Verminderd tarief*
Jongeren -18 jaar (max. 17 jaar op 31/12/2019) € 67 € 43
Volwassenen -25 jaar (max. 24 jaar op 31/12/2019) € 132 € 132
Volwassenen +25 jaar (25 jaar of ouder op 31/12/2019) € 314 € 132

Per leerling wordt maximaal éénmaal 3€ aangerekend als administratiekosten.
(*) Wil je weten of je recht hebt op het verminderd tarief?  Klik hier voor meer informatie.

Als je graag een instrument wilt leren bespelen, moet je er ook rekening mee houden dat een instrument niet gratis is. Nieuwe leerlingen kunnen een instrument huren via de academie voor een zacht prijsje.
Ons aanbod huurinstrumenten is niet onbeperkt, wees er bijgevolg tijdig bij. Je kan uiteraard ook een instrument kopen, hetzij nieuw, hetzij tweedehands. Onze instrumentleerkrachten kunnen je tips geven bij de aankoop van een (tweedehands) instrument of bij het zoeken naar een huurinstrument, wanneer de huurinstrumenten van de school uitgeput zijn.


Hoe kan ik mijn inschrijvingsgeld betalen?

Als je je online inschrijft, kan je direct online betalen in een beveiligde omgeving. Als zich hierbij problemen voordoen, kan je contact opnemen met het secretariaat.


Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug wanneer ik me uitschrijf?

Als je je uitschrijft voor 1 oktober 2019, kan je je inschrijvingsgeld volledig recupereren. Nadien is dit niet meer mogelijk.


Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen?

Bij de HAMW kan je je inschrijven voor de domeinen muziek en woord. Van zodra je je inschrijft voor beide domeinen, geniet je het verminderd tarief voor het tweede domein.

‘Musical’ valt onder het domein muziek. Je kan maar één richting per domein volgen. Dit betekent dat je zowel musical (valt onder muziek) als woord kan volgen, maar daarentegen kan je niet èn musical, èn een instrument leren bespelen, omdat deze richtingen allebei onder het domein ‘muziek’ vallen.


Zijn er kortingen voorzien en kom ik hiervoor in aanmerking?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op het verminderd tarief. Deze voorwaarden kan je hier terugvinden: attesten voor een verminderd inschrijvingsgeld .


Kan ik instappen na een schoolvakantie (bv. na de herfst- of paasvakantie)?

Het schooljaar begint traditioneel op 1 september en loopt af op 30 juni. Je kan je inschrijven tot en met 30 september, daarna is het helaas niet meer mogelijk om in te stappen en moet je geduld oefenen tot de volgende inschrijvingsperiode.


Ik was vorig jaar al ingeschreven. Moet ik mij bij de aanvang van het nieuwe schooljaar terug inschrijven?

Je moet je jaarlijks opnieuw inschrijven. Als bestaande leerling schrijf je je bij voorkeur in voor 30 juni, dan geniet je voorrang.


Algemene informatie

Ik wil graag woord of muziek volgen, maar ik ben nog niet zeker van mijn keuze.

In juni en in september organiseren we ‘proefdagen’ waarop je vrijblijvend een les kan meepikken. Op die manier kan je weloverwogen beslissen of je graag opstart binnen woord, musical of muziek.

Je krijgt de kans om je in te schrijven voor een paar proeflessen voor verschillende instrumenten als je nog twijfelt over je instrumentkeuze. Hou vanaf mei onze website goed in de gaten zodat je je tijdig kan inschrijven voor deze proeflessen.


Moet ik alle vakken volgen die mij worden opgelegd?

In de regel volg je alle verplichte vakken, per uitzondering kan hier een afwijking op worden toegestaan. Je kan een vrijstelling krijgen in de volgende twee gevallen:

– Wanneer je een vak al hebt gevolgd en je hiervoor geslaagd was. Je bezorgt onze academie hier een bewijs van.

– Wanneer je door medische omstandigheden niet in staat bent om een bepaald vak te volgen. Je bezorgt onze academie de nodige attesten.


Mijn kind heeft een fysieke en/of mentale beperking. Kunnen we bij jullie terecht?

Iedereen is welkom bij ons. Onze gebouwen zijn niet allemaal vlot toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Als je interesse hebt om je in te schrijven, maar je twijfelt of het gebouw wel vlot toegankelijk is, neem dan zeker contact op met het secretariaat zodat we samen bekijken wat praktisch haalbaar is.

Kinderen of volwassenen met een mentale of psychomotorische beperking zijn eveneens welkom. Gelieve bij je inschrijving contact op te nemen met het secretariaat. Dan kunnen we samen bekijken of er mogelijke vrijstellingen kunnen aangevraagd worden en welke vormen van ondersteuning gewenst of noodzakelijk zijn.

Ik wil graag in 2 verschillende vestigingsplaatsen les volgen. Kan dat?

Het is geen probleem om in twee verschillende vestigingsplaatsen van de HAMW les te volgen, als dit praktisch beter uitkomt. Zo kan je bijvoorbeeld muziekatelier volgen in Schaffen en daarnaast je instrumentles in Diest volgen.


Wanneer heb ik les?

Er worden enkel uurroosters opgesteld voor de klassikale vakken zoals bv. woordatelier, woordlab, muziekatelier, muzieklab, … Als je bent ingeschreven voor muziek, spreekt de leerkracht van het instrument individueel met jou, of met je ouders, het lesuur af.

Als nieuwe leerling muziek is het bijgevolg normaal dat je de eerste drie weken van het schooljaar nog geen instrumentles volgt. De bestaande leerlingen krijgen namelijk voorrang bij het overleggen van hun lesuur instrument. Vervolgens neemt de leerkracht instrument contact op met jou, of met je ouders, om het lesmoment vast te leggen.

Specifieke vragen over muziek

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind starten met een instrument?

Vanaf 8 jaar kan je een instrument leren bespelen. Je volgt wekelijks twee uren muziekatelier aangevuld met 1 uur instrument. Als je zes jaar bent, kan je wel al starten met initiatie.


Kan ik alleen instrumentles volgen bij jullie?

Als beginnende leerling start je altijd met zowel 2 uren muziekatelier, als met een uur instrument per week. Als je voordien al notenleer hebt gevolgd, kan je eventueel een gedeeltelijke vrijstelling krijgen op basis van binnengebrachte attesten, of er kan een vrijstelling worden toegekend bij bepaalde medische problemen.


Kan ik een instrument huren?

De HAMW biedt de volgende instrumenten aan voor verhuur:

– accordeon

– althobo

– altsaxofoon

– bariton

– baritonsaxofoon

– blokfluit

– bugel

– cello

– dwarsfluit

– gitaar

– hobo

– hoorn

– klarinet

– sopraansaxofoon

– tafelxylofoon

– trombone

– trompet

– viool

Ons aanbod is echter niet onbeperkt. Vermeld bij je inschrijving meteen dat je interesse hebt in een welbepaald huurinstrument. We werken met chronologische lijsten: wie als eerste interesse betoont, heeft dus ook als eerste kans op een huurinstrument.

Als je geen instrument kan huren via onze school, helpen onze leerkrachten instrument je graag verder in de zoektocht naar een geschikt (huur)instrument.


Kan ik kiezen voor een tweede instrument?

Door het beperkt aantal plaatsen kan je in de regel maar één instrument bij ons volgen naast je uren muziekatelier of muzieklab. Je kan je wel op een wachtlijst laten noteren. Hebben we eind september toch een plaatsje vrij? Dan bepalen de directeur en het lerarenteam aan de hand van de voorwaarden die vast gelegd zijn in ons academiereglement wie zich voor een tweede instrument kan inschrijven. Deze inschrijving wordt jaarlijks herbekeken.
Sommige leerlingen uit de vierde graad kunnen in aanmerking komen voor de specialisatiegraad. Wanneer ze tot deze graad toegelaten worden kunnen deze leerlingen, afhankelijk van het gekozen lessenrooster, wel een tweede instrument volgen.
Leerlingen die zich inschreven in de oude structuur (voor het schooljaar 2018-2019) en toch twee verschillende instrumenten leerden bespelen op onze school, mogen hun traject afwerken voor beide instrumenten.