Artistiek-pedagogisch project

Kunst wordt beoefend en beleefd!

Actieve kunstbeoefening

Het artistiek-pedagogisch project van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord legt de nadruk op een actieve kunstbeoefening. We maken je stapsgewijs vertrouwd met een nieuwe artistieke taal, die aansluit bij jouw interesses en capaciteiten. Ons professioneel team van leraar-kunstenaars neemt jou mee op sleeptouw tijdens jouw artistieke zoektocht. Samen maken we er een boeiende en leerrijke zoektocht van, die zich zal uitstrekken over je hele traject op de academie.

Jouw interesses staan centraal

Op onze academie vertrekken we vanuit jouw leervraag, jouw interesses en nieuwsgierigheid. We ondersteunen je zo optimaal mogelijk in je leerproces.  Daarnaast slaan we een brug naar de ruimerere culturele context. Zo stimuleren we participatie binnen het socio-culturele leven, werken we samen met scholen en verenigingen en spelen we in op de culturele tendensen in de maatschappij.  Vanuit een kwalitatieve basisopleiding proberen we op elke unieke vraag een antwoord te bieden, we houden daarbij rekening met de capaciteiten van elke leerling.

Jouw engagement

Onze leerkrachten ondersteunen je bij het opbouwen van nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes. Ze stomen je klaar tot een volwaardige podiumkunstenaar, die de basiscompetenties en/of beroepskwalificaties beheerst, zoals deze zijn vastgelegd door de Vlaamse regering. Op onze academie staan persoonlijke ontwikkeling en spelplezier centraal, maar ook buiten onze schoolmuren zijn jouw inzet en engagement heel belangrijk. Actief kunst beoefenen betekent immers dat je zelf aan de slag gaat! Deelnemen aan socio-cultureel activiteiten, het bijwonen van voorstellingen en het bezoeken van tentoonstellingen vormen ook een essentieel deel van jouw zoektocht.

Je traject in vijf rollen

Jouw traject volgen we op aan de hand van vijf rollen die belangrijk zijn voor ons artistiek-pedagogisch project: de vakman, de performer, de samenspeler, de kunstenaar en de onderzoeker. Afhankelijk van waar jij je bevindt in jouw zoektocht zijn deze rollen van wisselend belang. Je zal ook merken dat in het begin van jouw opleiding de opleiding oriënterend is, waarna we een brede basis ontwikkelen.  Vanuit deze brede basis gaan we jouw artistieke competenties verder verdiepen en ga je steeds zelfstandiger aan de slag. Het resultaat uit zich in jouw unieke artistieke persoonlijkheid: de unieke ik.

Toon je kunstenaarschap

Het product van jouw zoektocht komt aan bod in toonmomenten, die verschillende creatieve vormen kunnen aannemen. Naast jouw traject evalueren we ook deze toonmomenten, ze tonen immers aan hoever je staat in je leerproces. De leerkrachten, de medewerkers en de directeur van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord zijn trots dat we je mogen begeleiden in deze zoektocht. We wensen je alvast veel succes!

Voor wie graag meer wil weten

Je kan meer concrete informatie over onze aanpak en regels terugvinden in ons academiereglement, het toetsingsinstrument en afsprakenkader van de alternatieve leercontext, ons evaluatiereglement en de leerplannen.